This text will be replaced

News Reenactment

Video Installation, 6 channels, 2008

Performers: A-Long, Hu Xiangqian, Lin Jingxin, Dai Xianda.

Camera: Jon Phillips, Fang Lu

Copyright © 2012 Fang Lu | Powered by: Aleph Creatives